Zasady postępowania

Kategoria: Zasady postępowania Opublikowano: piątek, 04 maj 2012 Dr Eustachiusz Gadula Drukuj E-mail

Pacjent w chwili pierwszego zetknięcia się z Centrum Rehabilitacji Medycyny Zintegrowanej EKOMED w Opolu proszony jest o zapoznanie się z tzw. Umową terapeutyczną oraz Zaleceniami dla pacjentów. Dokumenty te uświadamiają pacjentowi prawa, obowiązki oraz warunki jakie powinny spełnić obydwie strony, biorące udział w procesie leczenia. Mówią one także o czynnikach mogących w istotny sposób wpłynąć na wyniki leczenia.

W podejściu doktora Gaduli od chwili pojawienia się kandydata do leczenia kierownictwo Centrum i PT Pacjent zawierają swego rodzaju kontrakt, przestrzeganie którego jest decydujące dla osiąganych wyników leczenia. Bez zaangażowania się Pacjenta w proces leczenia i bez przestrzegania zaleceń leczącego nie można spodziewać się dobrych wyników leczenia. Koniecznym warunkiem osiągnięcia powodzenia w leczeniu jest podjęcie zarówno przez leczonego jak i leczącego poważnych prób usunięcia najważniejszych czynników, które doprowadziły do wystąpienia określonego schorzenia, a często także wielu współistniejących schorzeń u konkretnego Pacjenta.

                                                                                           Umowa terapeutyczna

Jest to nie pisane sformułowanie wzajemnego stosunku osoby leczącej, bądź osoby wspomagającej leczenie pacjenta. Musi ona być oparta na wzajemnym pozytywnym stosunku, polegającym na uczciwości, partnerstwie i zaawansowanej współpracy, której wspólnym celem jest osiągnięcie możliwie najpełniejszego sukcesu terapeutycznego.

Podmiotem postępowania terapeutycznego jest pacjent, przedmiotem zaś stwierdzone w procesie diagnostycznym zmiany patologiczne - czynnościowe i organiczne.

Osoba lecząca czy wspomagająca leczenie steruje procesem leczenia, ale pacjent zobowiązuje się do subordynacji w postaci pełnego                         i precyzyjnego wykonywania zaleceń.

Nie może mieć miejsca deklaracja słowna o pełnym zaangażowaniu w proces leczenia ze strony pacjenta, bez pokrycia w postępowaniu praktycznym.

Osoba lecząca odpowiedzialna jest za to, aby zabiegi były przeprowadzane z możliwie najmniejszą przykrością dla pacjenta.

Pacjent zobowiązuje się do stałego kontaktu (niekoniecznie w postaci częstych wizyt) z osobą leczącą oraz do systematycznego wykonywania całego programu autoterapii w czasie zaleconym przez leczącego.

W interesie Pacjenta leży przestrzeganie wszystkich zaleceń leczącego, dotyczących nie tylko programu leczenia, ale także trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zaprzestania wskazanych przez leczącego używek.

Jeśli pacjent nie wywiązuje się z wykonywania wszystkich lub przynajmniej większości zaleceń, leczący, nie będzie w stanie zapewnić pełnego osiągnięcia rokowanych wyników leczenia.

Jeśli mimo to pacjent oczekuje wyraźnej poprawy stanu zdrowia lub wyleczenia bez własnego zaangażowania w proces terapeutyczny, powinien zrezygnować z proponowanego w danym przypadku leczenia.

Kontakt fizyczny osoby leczącej (w niektórych przypadkach i wspomagającej) z pacjentem, zarówno podczas diagnostyki jak i terapii jest nie tylko wskazany, ale wręcz konieczny i bardzo ważny dla osiąganych wyników leczenia.

 

                                                                            Zalecenia dla pacjentów w trakcie leczenia

Zakaz picia alkoholu ? co najmniej tydzień przed, podczas i tydzień po zakończeniu kuracji.

Zakaz palenia - palenie zarówno podczas jak i po kuracji wyraźnie pogarsza jej wyniki.

Po zabiegu akupunktury konieczny jest 1 - 2 godzinny wypoczynek.

Zaleca się wydatne zwiększenie aktywności ruchowej i zwiększenie czasu przebywania na świeżym powietrzu.

Ponadto zaleca się ograniczenie do minimum farmakoterapii chemicznej, a głównie: kortykoterapii, antybiotyków, leków przeciwbólowych, leków psychotropowych i nasennych.

Wyniki leczenia i ogólne samopoczucie wyraźnie wspomaga racjonalizacja żywienia - ograniczenie w diecie ilości węglowodanów, tłuszczów                  i potraw mięsnych, a zwiększenie ilości owoców i warzyw (szczególnie w postaci surowej).

Odsłony: 2233

licznik

Odsłon artykułów:
418718