Akupunktura w rehabilitacji

Kategoria: Akupunktura Opublikowano: środa, 23 maj 2012 Dr Eustachiusz Gadula Drukuj E-mail

                       Akupunktura w rehabilitacji

W medycynie konwencjonalnej podstawowymi metodami leczenia są farmakoterapia (zwykle chemiczna) i zabiegi operacyjne, natomiast rehabilitacja jest trzecim etapem leczenia, najczęściej stosowanym dopiero wtedy, kiedy zawodzą dwa pierwsze. Zgodnie z filozofią medycyny zintegrowanej w autorskiej wersji doktora Eustachiusza Gaduli rehabilitacja jest podstawową metodą leczenia a farmakoterapia (najczęściej naturalna) i zabiegi operacyjne są pomocniczymi metodami rehabilitacji. Inna, ważna różnica w podejściu konwencjonalnym i zintegrowanym polega także na tym, że medycyna konwencjonalna działa w oparciu mechanistyczny paradygmat kartezjańsko-newtonowski, a medycyna zintegrowana opiera się na podstawach teoretycznych wynikających z najnowszych zdobyczy naukowych fizyki kwantowej, medycyny energetycznej, biologii submolekularnej, niekonwencjonalnej inżynierii genetycznej i psychologii energetycznej. Przejawia się to w profilaktyce, diagnostyce, terapii ale także w rokowaniu. Dzięki nowym podstawom teoretycznym medycyna zintegrowana jest medycyną bliższą naturze człowieka. Efektem takiego podejścia w praktyce jest działanie w oparciu o najszerzej pojętą, zintegrowaną rehabilitację medyczną. Jej elementy jako skuteczna i bezpieczna profilaktyka są wdrażane w trakcie życia w zdrowiu ale także już podczas pierwszego kontaktu pacjenta z lekarzem. Rehabilitacja w medycynie zintegrowanej w autorskiej wersji doktora Gaduli od rehabilitacji konwencjonalnej różni się także tym, że przywiązuje się w niej zasadniczą wagę do precyzyjnego rozpoznania opartego przede wszystkim na szczegółowym wywiadzie i dokładnym badaniu fizykalnym, wzbogaconym palpacją ciała pod kątem bloków energetycznych i blokad mięśniowych. W procesie diagnostycznym korzysta się także z indywidualnie uzasadnionych badań instrumentalnych, które jednak nie są w stanie dostarczyć informacji: na temat stanu psychicznego pacjenta, historii jego zdrowia, a także na temat stanu układu nerwowo-mięśniowego, elementów przesądzających o skuteczności działań rehabilitacyjnych. Dlatego program postępowania medycznego z określonym pacjentem oparty jest przede wszystkim na analizie informacji uzyskanych na podstawie wywiadu i badania fizykalnego, a tylko uzupełnianych badaniami instrumentalnymi. Jest to postępowanie zasadniczo różne od konwencjonalnego, ale dostarcza ono wielu dodatkowych informacji, korzystnie przesądzających o wynikach leczenia. Podstawą tych informacji jest aktualny stan energetyki organizmu określonego pacjenta, przejawiający się zarówno w obrębie psychiki jak i ciała. W takim podejściu szczególnego, a w medycynie konwencjonalnej nie zawsze docenianego znaczenia nabiera jakość stosunków lekarz - pacjent. Ma ona zasadniczy wpływ na każdym etapie kontaktów pacjenta z lekarzem ale szczególnego znaczenia nabiera jeśli lekarz dysponuje wiedzą pozwalającą na zrozumienie, że fundamentem natury człowieka jest psychosomatyka. Natomiast w medycynie konwencjonalnej zamiast stosunków w relacjach lekarz pacjent opartych na empatii, są często spotykane różne formy jatrogenii od przedmiotowego traktowania pacjenta, poprzez działania uboczne i powikłania leczenia, aż do nieuzasadnionego, niepomyślnego rokowania. Ale przejdźmy do właściwego tematu tego artykułu jakim jest akupunktura w rehabilitacji. Mimo wielu zasadniczych różnic w samym traktowaniu rehabilitacji i stosowanych w niej metod, w rehabilitacji medycyny zintegrowanej akceptuje się większość metod stosowanych w rehabilitacji medycyny konwencjonalnej, począwszy od kinezyterapii, poprzez różne formy masażu, wiele odmian hydroterapii i większość metod z zakresu elektrofizykoterapii. Natomiast w medycynie zintegrowanej i zintegrowanej rehabilitacji szczególnie cenną metodą wspomagającą efekty rehabilitacji jest wiele metod kręgu akupunktury, a szczególnie sama akupunktura. Zgodnie z tytułem tego artykułu skoncentrujemy się w nim na znaczeniu akupunktury w rehabilitacji. Jednym z ważnych czynników mających szczególnie istotny wpływ na stosunek do realizacji zaleceń rehabilitacyjnych pacjenta ma jego stan psychiczny i związane z nimi nastroje. Akupunktura jest skuteczną i bezpieczną metodą normalizacji wielu funkcji organizmu już na podstawowym poziomie energetycznym, który ma wpływ zarówno na psychikę jak i na funkcjonowanie ciała. Bez względu na powody, z których stosowana jest akupunktura, po nieco dłuższej i stosowanej systematycznie serii zabiegów poza ustępowaniem wielu dolegliwości, z którymi pacjent zgłosił się do tego leczenia, u większości pacjentów następuje wyraźnie zauważalna poprawa stanu psychicznego, przejawiająca się niemal w każdej dziedzinie życia. Jednym z cennych przejawów tego działania jest często przez pacjentów podkreślany fakt, że po pewnym czasie w trakcie zabiegów akupunktury dzięki nabraniu dystansu w podejściu do wielu spraw życiowych, sami o wiele łatwiej rozwiązują wiele problemów zdrowotnych i życiowych, z którymi wcześniej sobie nie radzili. Poza poprawą stanu psychicznego z ważnych objawów klinicznych akupunktura powoduje: ustępowanie lub istotne zmniejszenie bólu, poprawę snu, poprawę oddychania i krążenia, normalizację pracy przewodu pokarmowego i układu moczowego, normalizację napięć mięśniowych, poprawę czucia, przywracanie ruchów w niedowładach, a czasem także w bezwładach, wyraźną regulację hormonalną, normalizację nie tylko obniżonej odporności ale także odporności patologicznej. Choć efekty te w wielu przypadkach obserwuje się po samej akupunkturze, to łączenie akupunktury z indywidualnie i profesjonalnie zaleconymi zabiegami rehabilitacyjnymi efekty te nie tylko wyraźnie zwiększa ale także w istotny sposób przyspiesza. W medycynie zintegrowanej, w której rehabilitacja jest podstawową metodą postępowania, akupunktura jest najważniejszą metodą wspomagającą.

Po ogólnych uwagach na temat zasad postępowania w medycynie zintegrowanej, a szczególnie w zintegrowanej rehabilitacji, w tym artykule sygnalizujemy szczególne, wręcz kluczowe znaczenie akupunktury w rehabilitacji medycyny zintegrowanej. Ale akupunktura z wielu powodów jest ważną, choć ciągle jeszcze zbyt rzadko stosowaną, pomocniczą metodą rehabilitacji także w medycynie konwencjonalnej. Ten tekst pomyślany jest głównie jako kolejnie wprowadzenie do naszego Vademecum Pacjenta Medycyny Zintegrowanej. Jego zadaniem jest zwrócenie szczególnej uwagi na wartość akupunktury w najszerzej pojętym leczeniu, a szczególnie w rehabilitacji. Ale znaczenie zabiegów akupunktury w poszczególnych grupach schorzeń znacznie bardziej szczegółowo jest omówione w naszym Vademecum. Dzięki e-konsultacjom stworzyliśmy Państwu możliwość dostępu do zapoznania się z naszym leczeniem rehabilitacyjnym, wspomaganym akupunkturą w wielu najważniejszych grupach schorzeń.

? Copyright Eustachiusz Gadula

Odsłony: 1731

licznik

Odsłon artykułów:
420553