Miejsce akupunktury we współczesnej medycynie

Kategoria: Akupunktura Opublikowano: środa, 09 maj 2012 Dr Eustachiusz Gadula Drukuj E-mail

                                                               Miejsce akupunktury we współczesnej medycynie

Medycyna jako dziedzina wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu w zdrowiu i chorobie przez większość dziejów ludzkości pozostawała w ścisłym związku z otaczającą przyrodą i rządzącymi nią prawami wyczuwanymi intuicyjnie i na podstawie obserwacji otaczającego świata. Oddziaływania na ciało ludzkie za pomocą różnych bodźców fizycznych ze względu na ich mechanizm działania można by także zaliczyć do metod kręgu akupunktury. Odkrywane są coraz to nowe dowody archeologiczne na to, że tego typu formy leczenia towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Dlatego pojawiają się koncepcje sugerujące, że być może akupunktura jest prezentem cywilizacji pozaziemskiej. W piśmiennictwie początki akupunktury i teoretyczne podstawy jej działania wiąże się z filozofią przyrody krajów Dalekiego Wschodu. Mimo postępu medycyny nadal teoretyczne podstawy mechanizmu działania akupunktury wiąże się głównie z tradycyjną filozofią chińską, od kilkudziesięciu lat uzupełnianą przez medycynę konwencjonalną biochemicznymi koncepcjami jej działania. Początkowo nie mieszczący się w ramach filozofii medycyny akademickiej mechanizm działania akupunktury oparty na obcej dla kręgu kultury europejskiej filozofii orientalnej po odkryciu także biochemicznych mechanizmów jej działania stał się jednym z ważnych powodów rosnącej popularności akupunktury w wielu krajach Zachodu. Szkoda, tylko, że w Polsce akupunktura jest nadal metodą leczenia ciągle jeszcze dyskryminowaną w kręgach medycyny akademickiej. Dzieje się tak mimo, że coraz większa część polskiego społeczeństwa zaczyna interesować się tą bezpieczną i skuteczną, starożytną metodą leczenia. Nie mogąc doczekać się szerszego wdrażania tej metody leczenia do polskiej służby zdrowia, mimo poważnych trudności materialnych wielu naszych rodaków na własny koszt korzysta z zabiegów akupunktury. Celem tego tekstu jest zwrócenie uwagi Czytelników na miejsce akupunktury we współczesnej medycynie głównie z myślą o potencjalnych pacjentach ale także o przedstawicielach nauk przyrodniczych i decydentach medycznych. Okazuje się, że od kilkudziesięciu lat akupunktura jako skuteczna i bardzo bezpieczna jest coraz szerzej wdrażana do opieki medycznej także wielu przodujących krajów świata. Jak rzadko która metoda terapeutyczna ma szeroko rozpracowane podstawy naukowe, choć jeszcze nie wszystkie aspekty jej działania są w pełni wyjaśnione. Dodatkową, w dobie kryzysu szczególnie cenną jej wartość stanowi fakt, że wydatnie przyczynia się do obniżenia ciągle rosnących kosztów funkcjonowania medycyny. To jeden z poważnych powodów rosnącego zainteresowania akupunkturą nawet w najbogatszych krajach świata. Warto popatrzeć co w tym względzie dzieje się w Niemczech.

Od chwili powstania przemysłu chemicznego jednym z najważniejszych odbiorców (bo jak się okazało raczej nie beneficjentów) jego produkcji stała się medycyna. Początkowo wyglądało to na wielkie osiągnięcie cywilizacyjne w ochronie ludzkiego zdrowia, z czasem jednak pojawiały się coraz liczniejsze fakty ostrzegające przed eskalacją tego typu leczenia. Choć aktualnie nie tylko ze względu na skuteczność doraźnego działania ale także z powodów formalno-prawnych farmakoterapia chemiczna przyczynia się do ratowania ludzkiego życia, to stosowana w schorzeniach przewlekłych wiąże się z coraz większą ilością działań ubocznych i powikłań. Jest nie tylko coraz droższa ze względu na rosnące ceny leków ale także ze względu na konieczność trudnego i nie zawsze skutecznego leczenia następstw przewlekłej farmakoterapii, do konieczności przeszczepów narządów włącznie. Dramatycznym przykładem tego, do czego może dojść w trakcie faktycznego monopolu farmakoterapii chemicznej jest to, co w tym względzie dzieje się aktualnie w Polsce. Od dłuższego czasu z przygnębieniem obserwujemy wyniki mariażu dominującej farmakoterapii chemicznej z problemami finansowymi i fatalną organizacją polskiej służby zdrowia. A rachunek za ten stan rzeczy jak zwykle płacą najbiedniejsi i najciężej chorzy pacjenci. Do zwiększonego zainteresowania metodami kręgu akupunktury doprowadziły przede wszystkim postępy wiedzy z zakresu fizyki kwantowej, biologii submolekularnej i psychologii. Są to metody działające w oparciu o energetykę procesów życiowych, skuteczne, bezpieczne i tanie i choćby dlatego zasługujące na energiczne wdrażanie do medycyny konwencjonalnej, której funkcjonowanie załamuje budżety większości państw. Aby jednak lepiej zrozumieć znaczenie tej metody we współczesnej medycynie przytoczmy parę krótkich informacji o mechanizmie działania akupunktury. Najprostsze wyjaśnienie mechanizmu działania akupunktury obrazowo przedstawiliśmy na naszej stronie w artykule pt. Co wiemy o akupunkturze?

 

1. Akupunktura tradycyjna funkcjonuje w oparciu o starożytną filozofię chińską, w myśl której jej zabiegi przywracają równowagę energii życiowej czi, balansującej pomiędzy biegunami, jakimi są yin i yang. W tym celu nakłuwa się rozmieszczone na powierzchni ciała punkty akupunktury zlokalizowane wzdłuż meridianów. Ale podobne podejście do tego problemu jeszcze do dziś budzi nieufność u wielu lekarzy kręgu kultury europejskiej, którzy zapominają, że także część terminologii medycyny zachodniej może budzić zastrzeżenia przedstawicieli innych kultur. Poza pojęciem czi, yin i yang oraz opisem krążenia energii, w starożytnym podejściu do energetyki procesów życiowych wątpliwości przedstawicieli medycyny akademickiej dotyczą także samej realności istnienia punktów akupunktury jako punktów szczególnej wrażliwości, działanie na które wywołuje zaskakująco korzystne efekty kliniczne. Czym zatem są i czy obiektywnie istnieją specyficzne punkty akupunktury? Na szczęście od kilkudziesięciu lat odpowiedź na to pytanie została pozytywnie zweryfikowana badaniami naukowymi wielu uczonych konwencjonalnych. W świetle tych badań istnienie punktów akupunkturowych o specyficznych właściwościach biologiczno-fizycznych jest niepodważalnym faktem. 2. W akupunkturze medycznej, podobnie jak w akupunkturze tradycyjnej panuje opinia, że jest ona jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod zwalczania bólu. A jak tłumaczy się to działanie akupunktury? Różnie w zależności od sposobu podejścia do tego problemu. W akupunkturze tradycyjnej uważa się, że efekt ten jest osiągany dzięki przywracaniu zaburzonej równowagi energetycznej. W akupunkturze medycznej, integrującej starożytną filozofię Wschodu z wiedzą medycyny naukowej dominuje przekonanie, że za działanie przeciwbólowe akupunktury odpowiada parę różnych mechanizmów: a. Jeden z nich tłumaczy teoria Walla i Melzacka oparta na mechanizmie neurofizjologicznym, mówiącym o różnych szybkościach przewodzenia bodźców we włóknach nerwowych. W myśl tej teorii bodziec po nakłuciu igłą wędruje poprzez szybsze włókna i hamuje bodźce bólowe przewodzone wolniej b. Innym jest neurohormonalny mechanizm działania akupunktury. Pod wpływem zabiegu akupunktury dochodzi do wzrostu poziomu beta-endorfin, enkefalin, serotoniny, noradrenaliny i wielu innych związków powodujących podwyższenie progu odczuwania bólu, uczucie przyjemności i poprawę ogólnego samopoczucia. Udowodniono także, że pod wpłzabiegów akupunktury zmieniają się stężenia oksytocyny i wazopresyny. W ostatnich latach w podejściu do tego problemu dominuje głównie podejście biochemiczne. 3. Podejście do istoty życia i związanych z nim procesów energetycznych inne niż w konwencjonalnej biologii i medycynie prezentuje bioelektronika, nowa nauka, której twórcą był Polak prof. Włodzimierz Sedlak. Wychodząc z półprzewodnictwa podstawowych substancji organicznych twórca bioelektroniki traktuje życie jako zjawisko fotonowe, sterowane fononowo. Jest to nowa wersja spojrzenia na istotę życia i zasady funkcjonowania organizmów żywych, współbrzmiąca z tworzoną aktualnie medycyną energetyczną i psychologią energetyczną. W ich świetle życie to zjawisko energetyczne, w którym półprzewodzące tkanki funkcjonują w sposób zbliżony do działania półprzewodników w elektronice. Obydwa odmienne podejścia do mechanizmu działania akupunktury biochemiczne i energetyczno-bioelektroniczne podobne jak do samej istoty życia są tylko na pozór sprzeczne. Organizm ludzki jako obiekt żywy z natury funkcjonuje w dwóch aspektach ? energetycznym i biochemicznym, dlatego w pełni uprawnione jest dwutorowe rozpatrywanie zachodzących w nim zjawisk. Zdaniem Włodzimierza Sedlaka między biochemią i bioelektroniką istnieją relacje komplementarności, czyli uzupełniania się. Zabierając głos na temat przypuszczalnych mechanizmów działania akupunktury autor ten nawiązuje do bioplazmy, która na wszystkie rodzaje ingerencji powoduje zmiany swego profilu elektrycznego. Ponieważ bioplazma jest ogólnym wyrazem elektrodynamicznym stanu metabolizmu i procesów elektronicznych organizmu, wobec tego mogłaby być nośnikiem akupunkturowego oddziaływania na zasadzie zmiany stanu elektrycznego bioplazmy. Nie można także wykluczyć istnienia bezprzewodowego przekazu informacji w żywym ustroju, bez struktury anatomicznej przekazującej informację fizjologiczną. Informacja przenosi się jako fala zaburzeń kwantowych bez przepływu masy.

 

Po krótkim zapoznaniu się z wieloaspektowym mechanizmem działania akupunktury przyjrzyjmy się jej znaczeniu w pogłębianiu wiedzy na temat zasad postępowania w zdrowiu i w chorobie. Spójrzmy na nią przez pryzmat przydatności w praktyce medycyny zintegrowanej. W działanie akupunktury nie trzeba wierzyć ale należy dysponować na jej temat odpowiednią wiedzą teoretyczną i praktyczną. Od chwili światowego renesansu akupunktury, który nastąpił na początku lat 70-tych XX wieku mówi się o niej głownie jako o skutecznej metodzie leczenia bólu. Ale są także informacje na temat akupunktury jako metody analgezji podczas różnego rodzaju zabiegów operacyjnych. Ale działanie akupunktury daje często spektakularne efekty nie tylko w leczeniu bólu. Jest to metoda efekty działania której są łatwe do zaobserwowania w najszerzej pojętej profilaktyce i terapii. Jest szczególnie przydatna jako metoda wspomagająca efekty każdego rodzaju rehabilitacji medycznej. Poza leczeniem bólu wybitnie poprawia stan psychiczny, normalizuje funkcjonowanie czynności wegetatywnego układu nerwowego, poprawia krążenie, oddychanie, funkcje przewodu pokarmowego i układu moczowego. Poprawia czucie powierzchowne i głębokie, normalizuje napięcia mięśniowe i przywraca prawidłową amplitudę skurczowo-rozkurczowa mięśni, normalizuje także funkcjonowanie układu hormonalnego i metabolizmu, przywraca prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Możliwość wydatnej pomocy w opisywanych zaburzeniach i w przywracaniu większości prawidłowych funkcji organizmu czyni z akupunktury metodę, która w istotny sposób może wpłynąć na poprawę funkcjonowania każdej specjalności klinicznej. Co ważne, do jej wdrażania nie jest konieczna przez wiele lat pogłębiana pod okiem mistrzów wiedza w oparciu o tradycyjną filozofię chińską. Integrując podejście tradycyjne z wiedzą z zakresu medycyny naukowej w znacznie krótszym czasie lekarze kręgu kultury europejskiej korzystając ze swej wiedzy akademickiej i zawodowej będą w stanie w o wiele krótszym czasie zdobyć wiedzę na temat akupunktury ułatwiającą stosowanie elementów tej metody w swoich specjalnościach. W ocenie fachowości lekarzy wykonujących akupunkturę zbyt często zapomina się, że o tym jakim profesjonalistą w dziedzinie akupunktury jest konkretny lekarz w co najmniej takim samym stopniu jak wiedza z zakresu akupunktury, decyduje jego wiedza i umiejętności praktyczne wyniesioea ze studiów i z własnej praktyki lekarskiej. W oparciu o taki właśnie model w szybkim tempie i w coraz szerszym zakresie wdrażana jest akupunktura do praktyki klinicznej w Niemczech. Szkoda, że nasi decydenci polityczni i medyczni nie zauważają tego faktu.

 

Przykłady szerokiego zastosowania akupunktury w wielu najważniejszych grupach schorzeń przedstawimy Państwu w formie Vademecum Pacjenta Medycyny Zintegrowanej zamieszczonego w niedługim czasie w Naszej Bibliotece na stronie Centrum Rehabilitacji Medycyny Zintegrowanej, Sportowej i Leczenia Bólu Ekomed. Opracowanie to pomyślane jest głównie jako podręczny poradnik dla wielu Pacjentów i Potencjalnych Pacjentów ale także dla lekarzy i pod rozwagę decydentów polskiej medycyny. Innym przykładem wdrażania elementów akupunktury i innych metod niekonwencjonalnych na zasadach medycyny zintegrowanej mogą być konsultacje internetowe doktora Eustachiusza Gaduli na portalu ilekarze, do którego link znajduje się na tej stronie: http://ekomed.opole.pl, Drugim miejscem bezpłatnych, ogólnomedycznych i wielospecjalistycznych konsultacji internetowo/telefonicznych doktora Gaduli w najbliższym czasie będzie strona firmowa Centrum Rehabilitacji Medycyny Zintegrowanej, Sportowej i Leczenia Bólu Ekomed o tym samym adresie: http://ekomed.opole.pl. Podsumowanie Dzisiejsza nauka udowadnia zatem, że w akupunkturę nie trzeba wierzyć, trzeba tylko o niej... wiedzieć. Akupunktura działa i daje efekty lecznicze, których dokładne zbadanie wymaga jeszcze wiele czasu. Na pewno sprawdza się w terapii przeciwbólowej, a efekty tego działania widać codziennie w gabinetach lekarskich. Jedną z funkcjonalnych struktur układu nerwowego wpływająca na percepcje bólu jest zstępujący układ antynocyceptywny. Udowodniono, że część działania przeciwbólowego akupunktury wynika z jej wpływu na funkcjonowanie tej struktury. Wydaje się oczywiste, że wnioski te otwierają niezwykle szerokie pole badań nad działaniem akupunktury, w aspekcie leczenia schorzeń z zakresu medycyny ogólnej i większości specjalności medycznych.

? Copyright by Eustachiusz Gadula

Odsłony: 1682

licznik

Odsłon artykułów:
420554