Co wiemy o akupunkturze?

Kategoria: Akupunktura Opublikowano: piątek, 04 maj 2012 Dr Eustachiusz Gadula Drukuj E-mail

                                                                        Szczególne znaczenie metod kręgu akupunktury

Akupunktura i inne metody kręgu akupunktury są jednymi z najstarszych metod leczenia w dziejach ludzkości. W różnych odmianach znane były we wszystkich kulturach i na wszystkich kontynentach. Istnieją nawet przypuszczenia, że mogły być prezentem innej cywilizacji. Powstanie tzw. medycyny naukowej, opartej na chemii i biochemii i związanej z coraz bardziej lukratywnym biznesem na długi czas w wielu regionach świata spowodowało zmniejszenie popularności metod opartych na zasadzie akupunktury, a w niektórych krajach nawet zepchniecie jej do podziemia. Przez wiele lat metody te, podobnie jak wiele innych metod medycyny naturalnej przyćmiły pierwsze, na pozór zaskakująco korzystne efekty leczenia oparte na mechanistycznym paradygmacie kartezjańsko-newtonowskim. Paradygmat ten nadal głęboko zakorzeniony w medycynie pozwala co prawda na osiąganie spektakularnych efektów w ratowaniu ludzkiego życia (m.in. i dlatego, że ze względów formalno-prawnych metod naturalnych w rozwiązywaniu tych problemów się nie stosuje). Natomiast metody medycyny konwencjonalnej, opartej na traktowaniu człowieka na wzór maszyny poza tym, że są obce ludzkiej naturze, na dłuższą metę nie sprawdzają się, ale za to przynoszą coraz większe dochody producentom leków chemicznych i wszelkiego sprzętu medycznego. Mimo, że z jej stosowaniem łączą się coraz częściej poważne działania uboczne i powikłania (W USA są one odpowiedzialne za kilkanaście procent hospitalizacji i coraz więcej zgonów. W Polsce takich statystyk się nie prowadzi, jakby ten problem nie istniał !). 

Na studiach medycznych większości krajów świata wykładana jest biologia i medycyna oparta na anatomii i fizjologii rozpatrywana przez pryzmat chemii i biochemii, bez uwzględniania energetyki procesów życiowych. Tak wyszkoleni lekarze konwencjonalni w swych rozważaniach teoretycznych i działaniach praktycznych ignorują procesy energetyczne, stanowiące fundament procesów życiowych. Natomiast w świetle metod kręgu akupunktury żywy organizm jest receptorem, generatorem i transformatorem procesów energetycznych niezbędnych do jego funkcjonowania. Każde poważniejsze ich zaburzenie powoduje niekorzystne zmiany funkcjonowania w obrębie psychiki i ciała, określane jako choroby. Metody te oparte na przywracaniu równowagi energetycznej są najwłaściwszym i najbezpieczniejszym sposobem profilaktyki zdrowotnej i leczenia schorzeń. Na szczęście w ostatnich dziesięcioleciach pod wpływem postępów w obrębie fizyki kwantowej, biologii submolekularnej i psychologii powstaje i ugruntowuje się nowa koncepcja podejścia do procesów życiowych, nazywana medycyną energetyczną i psychologią energetyczną. Metody kręgu akupunktury są swoistymi ambasadorami tych koncepcji, zarówno w zakresie teorii jak praktyki medycznej. Poza akupunkturą istnieje kilka różnych metod kręgu akupunktury, takich jak: elektroakupunktura, elektropunktura, laseropunktura, magnetopunktura, sonopunktura, kriopunktura, akupresura i moksa. Choć każda z tych metod jest cenna i ma swoje zalety, to do najważniejszych, najczęściej stosowanych należy akupunktura i akupresura.

Akupunktura medal1

medal1

Akupunktura jest metodą profilaktyki i terapii polegającą na nakłuwaniu igłami określonych punktów na ciele w celu zachowania lub przywracania równowagi energetycznej i optymalizacji funkcjonowania człowieka (także zwierząt) w sferze psychiczne i fizycznej.

Istnieją trzy różne odmiany akupunktury: akupunktura tradycyjna, akupunktura medyczna i akupunktura zintegrowana.

Akupunktury tradycyjna. Jej podstawy teoretyczne oparte są na starożytnej filozofii Wschodu. Obok ziołolecznictwa stanowi główną metodę leczenia tradycyjnej medycyny chińskiej i medycyny wielu innych krajów Dalekiego Wschodu. Zasady na jakich działa od wielu lat znajdują szerokie odzwierciedlenie w piśmiennictwie tradycyjnym i elektronicznym.

Akupunktura medyczna jest systemem terapeutycznym opartym na tradycyjnej medycynie chińskiej, połączonej z wiedzą medycyny naukowej i praktyką medycyny konwencjonalnej. Jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia, w pełni przystosowaną do praktyk medycznych typu europejskiego. W istotny sposób przyczynia się do poprawy skuteczności i bezpieczeństwa działań medycznych. Zintegrowana z medycyną konwencjonalną wydatnie przyczynia się także do obniżenia kosztów profilaktyki i leczenia. Ten typ akupunktury znajduje szerokie zastosowanie w krajach byłego Związku Radzieckiego, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach Zachodu.

Akupunktura zintegrowana jest uniwersalną metodą terapii opartą na wiedzy tradycyjnej medycyny chińskiej, połączonej z wiedzą medycyny akademickiej i praktyką medycyny konwencjonalnej. Ponadto jest zintegrowana z kompleksową rehabilitacją medyczną, w odróżnieniu od medycyny konwencjonalnej traktowaną jako podstawowa metoda leczenia. W tej odmianie akupunktury leczenie farmakologiczne (najczęściej naturalne) i zabiegi operacyjne są traktowane jako metody pomocnicze rehabilitacji. Ponadto jest metodą opartą w znacznej mierze na filozofii medycyny zintegrowanej w autorskiej wersji doktora Eustachiusza Gaduli. W ostatnich latach w coraz większym stopniu zarówno w teorii jak i w praktyce są do niej wdrażane elementy dynamicznie rozwijającej się medycyny energetycznej i psychologii energetycznej. Wychodząc z głębszych przesłanek teoretycznych na temat otaczającej rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem stanu psychiki i nawiązując ciepły i bliski kontakt z pacjentem, jest nie tylko bezpieczną ale jeszcze bardziej skuteczną metodą leczenia. W tej wersji akupunktury szczególną uwagę zwraca się na optymalizację stylu życia i zaangażowane pacjenta w proces leczenia. Lekarz poza tradycyjną rolą stara się być także nauczycielem pacjenta, wskazującym optymalne sposoby rozwiązywania jego problemów zdrowotnych a często także i życiowych. W tym procesie istotną rolę odgrywa stosowana systematycznie elektroniczna wersja biblioterapii. Podczas leczenia w autorskiej wersji dr Gaduli na szczególną uwagę zasługuje fakt starannego zwracania uwagi na wrażliwość osobniczą pacjenta jako ważne kryterium diagnostyczne, terapeutyczne i rokownicze. Poszczególne metody kręgu akupunktury i siła ich stymulacji dobierane są m.in. także w oparciu o wrażliwość osobniczą. Intensywność stymulacji w trakcie akupunktury uzależniona jest od wielu czynników takich jak: metoda nakłuwania, kierunek nakłuwania w odniesieniu do kierunku krążenia energii w meridianach, ilość igieł w trakcie zabiegu i czas trwania zabiegu. Innym czynnikiem wzmacniającym działanie akupunktury jest podłączanie igieł akupunkturowych do specjalnego stymulatora elektrycznego. Na uwagę zasługuje fakt, że stosowanie akupunktury jako pomocniczej metody kompleksowej rehabilitacji spektakularnie poprawia jej wyniki nawet w poważnych i zaawansowanych schorzeniach. Efekt ten jest szczególnie widoczny w procesie rehabilitacji następstw różnego rodzaju urazów. Zarówno w profesjonalnym piśmiennictwie jak i w powszechnej świadomości akupunktura jest traktowana głównie jako metoda leczenia różnego rodzaju bólu. Jest niewątpliwie jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod leczenia bólu ale w ręku doświadczonych terapeutów jest także metodą zdecydowanie wpływającą na poprawę stanu psychicznego, poprawę krążenia i oddychania, poprawę funkcjonowania układu nerwowego w zakresie przywracania czucia i sprawności nerwowomięśniowej oraz normalizującą funkcjonowanie wegetatywnego układu nerwowego. Normalizuje nie tylko napięcia mięśniowe ale także odporność organizmu i funkcjonowanie układu hormonalnego. Czynnikiem niesłusznie zniechęcającym wielu lekarzy do zainteresowania się akupunkturą są często opory psychiczne przed stosowaniem jej niemal wyłącznie w oparciu tradycyjną filozofię chińską, trudną do przyjęcia dla ludzi wykształconych w oparciu o wiedzę medycyny akademickiej. Na szczęście rodząca się aktualnie medycyna i psychologia energetyczna pozwalają na bardziej racjonalne podejście do problemów związanych z energetyką procesów życiowych w oparciu o które działają metody kręgu akupunktury. W krajach byłego Związku Radzieckiego i w wielu innych krajach świata od wielu lat teoretyczne podstawy stanowi zintegrowana wiedza tradycyjnej medycyny chińskiej z nowoczesną fizjologią i neurofizjologią i warto mieć tego świadomość. Elektroakupunktura. Jest zabiegiem akupunktury o zwiększonej sile działania dzięki podłączeniu do igieł elektrod połączonych ze specjalnym stymulatorem elektrycznym. Jej stosowanie winno być połączone z wcześniejszą oceną wrażliwości osobniczej pacjenta i od niej uzależnione. Laseropunktura. To odmiana akupunktury, w której punkty akupunktury zamiast igieł są stymulowane promieniami lasera. Jest metodą szczególnie przydatną w leczeniu mniejszych dzieci i pacjentów o dużej wrażliwości osobniczej, a szczególnie u pacjentów psychicznie uczulonych na kłucie igłą. Warto dodać, że większość osób nadmiernie wrażliwych na ukłucia po 2-3 zabiegach prawidłowo wykonywanej akupunktury pozbywa się swojej nadwrażliwości. Magnetopunktura. Jest metodą, w której punkty akupunktury są stymulowane specjalnymi sondami z polem magnetycznym. Sonopunktura. To metoda stymulacji punktów akupunktury za pomocą sondy ultradźwiękowej. Magnetopunktura i sonopunktura są jak dotychczas mało rozpowszechnionymi metodami terapii z kręgu metod akupunktury.

Akupresura Akupresura podobnie jak akupunktura jest metodą pracy z ciałem zamiast na nakłuciu igłami polegającą na różnych formach ucisku określonych punktów na powierzchni ciała (najczęściej tych samych co w akupunkturze) w celach profilaktycznych i terapeutycznych. Podobnie jak akupunktura pomaga w zachowaniu lub przywracaniu równowagi energetycznej i optymalizacji funkcjonowania psychiki i ciała. Występuje w wielu odmianach stymulacji powłok ciała wykonywanych za pomocą rąk (czasem także i stóp) jak i różnych narzędzi tępych. Zarówno akupunktura jak i akupresura czasem bywają łączone z różnymi modyfikacjami moksy (chińskie przypiecki) lub krioterapii. W swojej autorskiej wersji medycyny zintegrowanej dr Gadula bardzo często akupresurę stosuje w trakcie diagnozy zintegrowanej, poszerzonej o dokładną palpację ciała pod kątem bloków energetycznych, przejawiających się jako mięśniowo-powięziowe punkty spustowe. Stanowią one ważny element diagnostyki. Praca z tymi punktami metodą akupresury wybitnie ułatwia normalizację napięć mięśniowych i relaksację psychofizyczną a ponadto stanowi ważny element nawiązywana empatycznego kontaktu z pacjentem.

Elektropunktura Jest jedną z odmian akupresury, w której elektrody urządzenia zasilanego prądem (najczęściej z baterii) mogą pełnić funkcje diagnostyczną w poszukiwaniu aktywnych punktów akupunktury ale najczęściej stosowane są jak narzędzie stymulacji tych punktów.

Podobnie jak elementy akupunktury kojarzone bywają z promieniami lasera, polem magnetycznym czy ultradźwiękami, akupresurę kojarzy się z krioterapią czy moksą. W roku 1970 dr Eustachiusz Gadula opracował bardzo skuteczną i bezpieczną własną metodę akupresury w połączeniu z krioterapią za pomocą chlorku etylu jako metodę leczenia bólu okołooperacyjnego i leczenia zaburzeń wegetatywnych. Z czasem okazało się, że jest to również skuteczna metoda leczenia wielu schorzeń, przydatna zarówno w warunkach szpitalnych jak i w ambulatoryjnych. Moksa. Inną metodą termiczną kręgu akupunktury jest popularna w wielu krajach moksa ? metoda polegająca na różnego rodzaju przypieczkach, stosowanych na powierzchnię ciała, częściowo także w oparciu o topografię punktów akupunktury. Do najczęstszych odmian moksy profesjonalnej należy nakładanie na trzonek igły do akupunktury specjalnie przygotowanych i zapalanych ziół. Inne odmiany moksy polegają na nakładanie na skórę różnymi sposobami specjalnie przygotowanych ziół czy warzyw (cebuli, czosnku itp.), a na nie odpowiednio wysuszonych ziół i ich podpalanie. Inną, popularną odmianą moksy jest przygrzewanie powierzchni ciała za pomocą żarzącej się końcówki specjalnego cygara z wysuszonych ziół.

Szczególne znaczenie metod kręgu akupunktury trudne jest do przecenienia nie tylko dlatego, że wyjaśnienie mechanizmu ich działania w istotny sposób przyczyniło się do rozumienia energetyki procesów życiowych ale także dlatego, że są to metody wyjątkowo bezpieczne i skuteczne, tanie i bez większych problemów nadające się do integracji niemal z każdą specjalnością medycyny konwencjonalnej. Ponieważ tekst ten poza lekarzami przeznaczony jest także dla Pacjentów, postaram się w możliwie najprostszy sposób zobrazować podstawowy mechanizm działania.

Jak działa akupunktura ? Fundamentem wszechświata jest energia. Materia to nic innego, jak tylko określona forma energii o niższych wibracjach. Człowiek najogólniej mówiąc składa się z ducha, psychiki i ciała. Jako istoty cielesne wyposażeni jesteśmy w zmysły, pozwalające nam na orientację i funkcjonowanie w świecie materialnym. Zjawiska energetyczne za pomocą zmysłów obserwujemy tylko pośrednio poprzez efekty ich działania, zarówno w otaczającym nas świecie, jak i w nas samych. Najwrażliwszą naszą składową ludzi jako istot psychosomatycznych jest psychika. Dlatego najczęściej wszelkie zaburzenia energetyczne odbieramy jako niekorzystne zmiany stanu psychicznego, które lekarze zwykle rozpoznają jako czystą nerwicę. Jeśli trwają one nieco dłużej, wywołują rozmaite zaburzenia w funkcjonowaniu ciała, początkowo bez uchwytnych zmian w badaniach instrumentalnych. Jeśli trwają jeszcze dłużej, powodują zaburzenia biochemiczne, a po pewnym czasie także zmiany anatomiczne (somatyczne). Im wcześniej rozpoznaje się prawdziwą przyczynę tych zaburzeń, tym łatwiejsze i bardziej skuteczne jest ich leczenie. Problem jednak w tym, że medycyna konwencjonalna rzadko rozpoznaje właściwą przyczynę większości nerwic, a jeśli nawet rozpoznaje, to niewłaściwie podchodzi do ich leczenia. A rozpoczęty w obrębie psychiki proces chorobowy toczy się dalej. Metodami konwencjonalnymi rozpoznanie kliniczne często, choć nie zawsze rozpoczyna się dopiero na poziomie zmian biochemicznych, a na etapie zmian strukturalnych (anatomicznych) mamy często dokładne rozpoznanie, ale źle oceniane przyczyny schorzenia. Uwidocznione są tylko skutki i to zwykle na takim etapie zaawansowania schorzenia, na którym leczenie jest trudne a wyleczenie często niemożliwe. Aby przybliżyć Państwu mechanizm działania procesów energetycznych w organizmach żywych w oparciu o które działają metody kręgu akupunktury posłużmy się powszechnie znanymi przykładami z życia codziennego. Nie wdając się w szczegółowe i zbyt skomplikowane dla większości Pacjentów rozważania procesów zachodzących podczas leczenia metodami kręgu akupunktury, obrazowo można je porównać do zjawiska obserwowanego podczas pracy dawnych telewizorów czarno-białych. Jeśli z różnych powodów dochodziło do spadków napięcia w sieci lub jego zaburzeń, rozpoczynały się różne problemy z odbiorem obrazu, aż do uszkodzenia lamp czy innych elementów włącznie. Nawet częsta wymiana zepsutych części na nowe większości tych problemów w sposób trwały nie rozwiązywała. Natomiast skuteczną metodą radzenia sobie z tymi problemami była instalacja stabilizatorów napięcia. Te problemy nie występują w telewizorach kolorowych, w których standardowo instalowane są takie stabilizatory. Inny przykład zaburzeń funkcjonowania energii w urządzeniu technicznym może stanowić samochód, szczególnie nowoczesny, wypełniony elektroniką. Jeśli z jakichś powodów zacznie źle w nim funkcjonować produkcja prądu (dawniej za pomocą prądnicy a obecnie alternatora), najlepszy samochód zamiast radości i satysfakcji może być źródłem prawdziwej udręki. Dopiero naprawa generatora prądu i/lub wymiana akumulator przywraca normalne funkcjonowanie samochodu mechaniczne i elektroniczne. Przykłady można by mnożyć. Większość metod kręgu akupunktury działa nieco podobnie, stabilizując procesy bioelektryczne, które są podstawą prawidłowego funkcjonowania zarówno naszej psychiki jak i ciała.

Sądzę, że po tym nieco przydługawym wstępie będziecie Państwo mogli łatwiej zrozumieć podstawowy mechanizm działania metod kręgu akupunktury. Przykład ten jest jednocześnie także odpowiedzią na kąśliwe uwagi wielu konwencjonalnych lekarzy na temat skuteczności działań akupunktury w większości schorzeń. Wśród lekarzy konwencjonalnych panuje przekonanie, że jeśli coś działa na wszystko, to znaczy, że nie działa na nic. Ale te stwierdzenia nie znajdują pokrycia w faktach. Po czyjej stronie jest w tym sporze słuszność, pozostawiam ocenie Państwa.

Działanie akupunktury, akupresury i innych metod z kręgu akupunktury polega na korzystnym wpływie na procesy energetyczne, które są podstawą funkcjonowania otaczającego świata a szczególnie organizmów żywych. Bez względu na to czy mamy tego świadomość czy nie, żyjemy w świecie, którego podstawą funkcjonowania są procesy energetyczne i związana z nimi informacja.

? Copyright by Eustachiusz Gadula

Odsłony: 1741

licznik

Odsłon artykułów:
420555